MY FAVORITE

2021 Winter Collection

 • イヤーカフ
  K10YG ¥15,400
  ピアス
  K18/K10YGペリドット ¥22,000
  ネックレス
  K10YGペリドット ¥29,700

 • イヤーカフ
  K10PGキュービック ¥17,600
  ピアス
  K18/K10PGガーネット ¥19,800
  ネックレス
  K10PGガーネット ¥27,500

 • 左から

  ピアス
  K18/K10YGタンザナイト ¥22,000
  (イヤリングタイプ ¥24,200)
  ネックレス
  K10YGタンザナイト ¥29,700
  K10PGガーネット ¥27,500
  ピアス
  K18/K10PGガーネット ¥19,800
  (イヤリングタイプ ¥22,000)

 • 左から

  ネックレス
  K10YGガーネット ¥39,600
  K10YGブラックアベンチュリン ¥39,600
  ピアス
  K18/K10YGガーネット ¥25,300
  ネックレス
  K10YGガーネット ¥28,600
  K10WGタンザナイト ¥28,600
  ピアス
  K14/K10WGタンザナイト ¥25,300

 • ピアス上
  K14/K10WGアイスブルーダイヤモンド ¥29,700
  ピアス下
  K14/K10WGキュービック ¥24,200
  ネックレス上
  K10WGダイヤモンド ¥33,000
  ネックレス下
  K10WGアイスブルーダイヤモンド ¥29,700

 • 左から

  ピアス
  K18/K10PGダイヤモンド ¥24,200
  ネックレス
  K10PGダイヤモンド ¥26,400
  上 K10WGダイヤモンド ¥33,000
  下 K10WGアイスブルーダイヤモンド ¥29,700
  ピアス
  K14/K10WGアイスブルーダイヤモンド ¥29,700

 • 左から

  全てネックレス
  K10WGアイスブルーダイヤモンド ¥44,000
  K10YGダイヤモンド ¥29,700
  K10YGダイヤモンド ¥38,500
  K10YGダイヤモンド ¥29,700
  K10WGアイスブルーダイヤモンド ¥33,000

Share